icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Posts Tagged ‘familia’

L’educació emocional

L’educació emocional és entesa com un procés educatiu, continuat en el temps, que se centra en el creixement i la formació emocional en el procés de desenvolupament cognitiu. És un concepte que està fortament lligat a la salut mental i a la qualitat de vida, ja que representa un aspecte de gran rellevància a l’hora de poder fer front a grans canvis estructurals i socials de les nostres vides.

Continue Reading

Separació dels pares: afectació anímica i repercussions en els nens i adolescents

La separació o divorci d’una parella o matrimoni sempre produeix unes conseqüències en els fills, siguin immediates, a mig o llarg termini. Aquestes conseqüències variaran i aniran en funció de l’edat dels fills, ja que ha estat comprovat que com més petits són els nens, més gran és l’impacte de la ruptura.

Tot i que en un tema tan delicat i complex com aquest no es pot generalitzar, intentarem fer un recull de les reaccions més comunes i habituals dels fills de pares separats, en funció de la seva edat:

Continue Reading
Centre Neurona