icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Mètode de treball

El treball que duem a terme a Centre Neurona consisteix en avaluar, diagnosticar i tractar problemes de base psicològica clínica, neuropsicològica i psicopedagògica.

Per iniciar aquest procés, una primera visita ens facilita fer un recull de tota la informació necessària per entendre el motiu pel qual el pacient ha accedit al centre.

Seguidament, iniciarem una valoració que es basarà, segons cada cas, en diferents entrevistes i proves, tant a la persona en concret com a altres del seu entorn més pròxim, per tal de determinar l’abast del trastorn i saber en quins aspectes s’haurà d’intervenir psicològicament.

A partir d’aquí, establim uns objectius de treball que es convertiran en la principal fita a assolir. I serà mitjançant un tractament personalitzat i únic per a cada persona, que farem una proposta de diferents intervencions per dur a terme al llarg del procés. Un cop finalitzat el tractament, Centre Neurona fa el seguiment de la seva evolució, per tal de garantir el seu benestar en el temps.

 

 

Centre Neurona