icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Trastorns

 

PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT

Depressió
Ansietat
Estrès
Fòbies i obsessions
Atenció al dol
Trastorns de conducta i del comportament
Trastorns de personalitat
Trastorns psicòtics
TDAH
Altres…

PSICOPEDAGOGIA

Dificultats en els aprenentatges
Tècniques d’estudis

CREIXEMENT PERSONAL

Autoestima
Seguretat
Habilitats socials
Gestió de conflictes
Intel·ligència emocional
Educació emocional
Gestió del temps

NEUROPSICOLOGIA

DANY CEREBRAL ADQUIRIT:

Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
Ictus isquèmic o hemorràgic (AVC)
Anòxies
Tumors cerebrals
Esclerosis múltiple
Parkinson
Epilèpsia
Parada cardiorespiratòria
Meningitis
Etc.


ENVELLIMENT I DEMÈNCIES:

Demències: Alzheimer, Demència vascular,Corea de Huntington, etc.
Deteriorament cognitiu leu


SALUT MENTAL:

Esquizofrènia
Depressió


TR. DEL DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE


 

Centre Neurona