icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Funcionament i alteracions de la memòria humana

La memòria, definida com la capacitat que tenim els éssers humans de recordar, ens ajuda en el procés d’entendre i comprendre el món en què vivim, i ho fa creant records i actualitzant les nostres idees en un món que canvia constantment.

Des de la neuropsicologia, la memòria és entesa com un seguit d’estructures cerebrals associades entre elles que presenten diferents objectius, de manera que quan apareix per exemple una alteració com l’amnèsia, es perden algunes facultats de la memòria, però d’altres es mantenen.

Així, la neuropsicologia investiga la metodologia que transforma l’activitat bioquímica de les neurones en experiències subjectives, emocions, records i pensaments.

Depenent dels diferents circuits neuronals, tenim la memòria implícita, que abasta els hàbits, la sensibilització i les capacitats perceptives i motores, o la memòria explícita, que fa referència als records sobre persones, llocs i fets.

Podem diferenciar entre diversos tipus d’alteracions de la memòria. Per una banda, hi ha trastorns lleus com la prosopagnosia, que és la incapacitat per recordar rostres. D’altra banda, tenim alteracions més greus i permanents com són les amnèsies, les hipermnèsies i les paramnèsies.

  • L’amnèsia és la pèrdua total o parcial de la memòria. La causa d’aquesta alteració acostuma a ser un problema neurològic o psicològic. Hi ha diferents tipus d’amnèsies: amnèsia de fixació, l’amnèsia retrògrada, l’amnèsia psicògena, etc. D’aquesta manera, moltes persones acostumen a trobar-se amb la dificultat per recordar la llista de la compra, el lloc on han deixat les claus del cotxe, els noms de persones conegudes, el que van fer ahir…
  • L’hiperamnèsia és l’exaltació anormal o incontrolable de la memòria, de manera que s’acostumen a recordar dades inútils (alteració habitual en els joves autistes).
  • La paramnèsia és una distorsió o falsificació de la memòria que fa que es recordin coses que realment no han passat.

És important que davant d’una d’aquestes alteracions de la memòria, la persona afectada es sotmeti a un estudi amb avaluació neurològica on s’examinin les funcions cognitives.

No existeix una fórmula ni solució exacta per millorar la memòria humana, però sí que hi ha un seguit de tècniques que poden augmentar el seu grau d’eficàcia. I és mitjançant diverses estratègies (de rehabilitació, estimulació…), que des de Centre Neurona volem donar un cop de mà a totes aquelles persones que pateixen o detecten algun indici d’alteració en la memòria.

Tags: , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Centre Neurona