icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

L’educació emocional

L’educació emocional és entesa com un procés educatiu, continuat en el temps, que se centra en el creixement i la formació emocional en el procés de desenvolupament cognitiu. És un concepte que està fortament lligat a la salut mental i a la qualitat de vida, ja que representa un aspecte de gran rellevància a l’hora de poder fer front a grans canvis estructurals i socials de les nostres vides.

És per això que l’educació emocional es basa a aconseguir que el desenvolupament emocional i el cognitiu siguin els dos eixos principals de la personalitat de la persona.

L’educació emocional té com a objectiu incrementar el benestar personal i social, de manera que la persona pugui comptar amb els coneixements i les habilitats necessàries per resoldre, de la millor manera possible, les diferents situacions i reptes amb què es topa a la vida quotidiana.

El mètode que es segueix per exercitar l’educació emocional es basa a proporcionar recursos i estratègies per tal que la persona pugui gestionar la seva vida diària, tenint sempre present els principis de prevenció i de desenvolupament humà. Per una banda, per prevenir ens referim a evitar que problemes com el consum de drogues, l’anorèxia, violència o d’altres siguin conseqüències de les pertorbacions emocionals. I per altra banda, amb desenvolupament humà fem referència al desenvolupament tant personal com social.

A continuació detallarem les diverses habilitats amb què treballa l’educació emocional:

  • La consciència: És la capacitat que tenim de jutjar la moralitat dels nostres actes, així com de reconèixer un sentiment. Per tal de poder exercitar-la, hem d’estar alerta tant del nostre estat d’ànim com a les nostres reaccions.
  • L’autoregulació: El següent pas després de ser conscients de les nostres emocions és aprendre a controlar-les. La qüestió no és evitar que les emocions surtin a la llum, sinó aconseguir equilibrar-les.
  • La motivació: És un estímul que es basa a mostrar interès per alguna cosa en concret. Es podria definir com el poder de l’optimisme.
  • L’empatia: És la facultat d’identificar i experimentar les emocions i sentiments de l’altra persona sabent com reaccionar apropiadament davant de cada situació.

Al llarg de les nostres vides, ens podem trobar davant de situacions en què el nostre estat emocional es vegi alterat, i per tant, que hàgim d’exercitar les habilitats esmentades. Moltes persones però, per iniciar correctament aquest procés, necessiten ajuda i atenció psicopedagògica, i aquí és on entra Centre Neurona.

Tags: , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Centre Neurona