icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Les capacitats cognitives

El cervell, l’òrgan del nostre cos que s’encarrega de processar totes les nostres accions, està format per neurones, que són cèl·lules nervioses que es connecten entre elles per rebre i enviar tota la informació per poder realitzar les accions desitjades.

A part d’aquesta principal funció, el cervell de l’ésser humà també s’encarrega de gestionar les funcions cognitives, que són tots els processos mentals que ens permeten desenvolupar en la nostra vida diària.

Quines són les funcions cognitives de l’ésser humà?

  • L’atenció i la concentració
  • La percepció i reconeixement
  • L’orientació
  • La memòria
  • Les funcions executives
  • El llenguatge
  • El càlcul

Totes aquestes funcions o capacitats cognitives són totalment necessàries per dur a terme correctament les activitats del nostre dia a dia.

Ara bé, quan una persona comença a presenciar petits canvis en alguna d’aquestes capacitats i, per tant, nota dificultat a l’hora de fer certes activitats quotidianes, es diu que pateix “alteracions cognitives lleus”.

Per una banda, tot i que encara estem parlant d’un tema que és subjecte continu d’estudi, podem definir algunes característiques que expliquen una “alteració cognitiva lleu”. Així bé, les fallades de memòria, la dificultat per a trobar paraules necessàries a l’hora de parlar, la pèrdua d’objectes personals o la desorientació, són trets comuns en aquests tipus d’alteracions.

D’altra banda, les seves causes més habituals són les malalties que afecten el nostre cervell (Traumatismes Craneoencefàlics, Infarts Miocardis, Parkinson, Esclerosi Múltiple, Depressió, Demències, ICTUS, entre altres), de manera que les alteracions cognitives poden quedar afectades en diferent mesura i intensitat.

Per concloure, davant una alteració de les capacitats cognitives d’una persona, es recomana cercar les possibles causes, així com fer un estudi meticulós del dèficit cognitiu en qüestió, que durà a terme el neuropsicòleg, per tal d’idear la seva possible evolució. I serà a partir d’aquest moment que es podrà començar un procés de rehabilitació o estimulació de les capacitats cognitives per aconseguir que la persona en concret millori la seva vida quotidiana i no hagi de dependre tant dels altres.

Tags: , , , , , ,

Trackback from your site.

Centre Neurona