icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Què és l’esclerosi múltiple?

El dia 25 de maig és el dia mundial de l’esclerosi múltiple, i per això aquesta setmana venim a parlar-vos d’aquesta malaltia. Afecta a 2,5 milions de persones arreu del món, i a Espanya es coneixen 47.000 casos d’esclerosi múltiple. Vols descobrir què és, com s’origina i com podem ajudar a algú amb esclerosi múltiple? Llavors segueix llegint!

L’esclerosi múltiple és una malaltia neurològica que incideix de forma directa sobre el nostre sistema nerviós central, i sorgeix quan el cos reacciona de forma negativa sobre una substància anomenada mielina, la qual envolta i protegeix les fibres nervioses, i que té la funció de facilitar la transmissió dels impulsos nerviosos cerebrals.

Aquesta malaltia és autoimmunitària, de forma que és el propi cos qui desencadena l’esclerosi múltiple. El cos intenta destruir aquesta mielina, i fa que la comunicació neuronal es vegi malmesa i sorgeixin els efectes i símptomes de l’esclerosi múltiple. Els símptomes són molt variats i depenen en gran mesura de la persona que els pateix i del tipus d’esclerosi que pateixi, ja que n’hi ha de diferents tipus.

A dia d’avui es desconeix quin és l’origen d’aquesta patologia, però les investigacions apunten a que la seva causa podria estar originada per diferents factors, principalment genètics i ambientals. No obstant, sí se sap que l’esclerosi múltiple no es pot contagiar, heretar ni pot causar la mort de ningú.

Els efectes de l’esclerosi múltiple es poden produir a qualsevol part del sistema nerviós central, fent que la seva simptomatologia sigui molt variada. No obstant, hi ha alguns que es repeteixen a la majoria de casos, com ara fatiga, debilitat, trastorns o patologies visuals i problemes físics, majoritàriament falta d’equilibri i pèrdua d’habilitats musculars. Altres símptomes, de caire més psicològic, són la tristesa i depressió.

L’esclerosi no només sol afectar al pacient de forma física i psicològica, sinó que també acostuma a presentar conseqüències cognitives, majoritàriament disfuncions d’activitats quotidianes, com per exemple memoritzar dades, concentrar-se o comprendre informació bàsica. Aquestes conseqüències cognitives es mostren aproximadament a un 50% dels afectats per esclerosi múltiple, i poden representar un gran problema pel pacient.


Algunes d’aquestes funcions cognitives que sovint es veuen afectades per l’esclerosi múltiple són:

  • Processament d’informació: la velocitat amb la qual es formen els significats i es comprèn la informació sol veure’s reduïda.
  • Memòria i adquisició de nous coneixements: resulta més complicat recordar informació a llarg termini i es fa difícil adquirir nous coneixements.
  • Concentració i atenció: aquestes dues funcions cognitives es veuen disminuïdes, fent que el pacient tingui problemes a l’hora d’organitzar, planificar i executar algunes tasques senzilles.
  • Fluïdesa verbal: sovint resulta més complicat establir una conversació fluïda, ja que el pacient presenta dificultats per trobar paraules adients a cada situació.

Lògicament, aquesta malaltia neurològica afecta tant al pacient com al seu entorn més immediat de forma emocional. Per una banda, la seva àmplia simptomatologia i el seu alt nivell d’afectació en alguns casos fa que els afectats per aquesta malaltia acostumin a presentar problemes emocionals, com depressió, ansietat o fòbia social. Per l’altra banda, els familiars i entorn més proper també han de conviure amb els efectes de l’esclerosi múltiple, esdevenint en situacions que sovint poden ser dures.

Per això, des de Centre Neurona recomanem que els afectats per aquesta malaltia apostin per l’ajut d’especialistes en psicologia i neuropsicologia per afrontar els problemes emocionals i cognitius que sorgeixen en els estats avançats de l’esclerosi. A més, l’especialista ajudarà a fer front als símptomes físics i psicològics d’aquesta malaltia mitjançant la rehabilitació neuropsicològica i tècniques especialitzades.

 

Trackback from your site.

Centre Neurona