icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Depressió: repercussió a l’estat d’ànim i repercussions a nivell cognitiu

En moltes ocasions tendim a utilitzar el terme depressió com un símptoma de tristesa, però en psicologia el seu ús està limitat a la descripció d’un estat d’ànim patològic similar, però no és igual que la tristesa comuna.

Així doncs, definim la depressió com aquell trastorn que es caracteritza per patir sentiments d’infelicitat, desànim i inclús indignitat i culpabilitat, fent que la persona es vegi incapaç de gaudir de les coses que l’envolten i, conseqüentment, perdi l’interès per tot. Per tant, podem dir que les persones que pateixen aquest tipus de patologies solen tenir una postura molt pessimista i negativa sobre ells mateixos i sobre tot el que els envolta.

Resulta molt difícil saber els orígens de la depressió, ja que són molts els factors que la poden desencadenar. És per això que la única manera de saber què és el que li passa a la persona afectada o saber si realment pateix aquesta patologia és fent un anàlisi professional dels símptomes que presenta. A nivell general, els principals símptomes que presenta una persona amb depressió són els següents:

–          Sensació de tristesa

–          Ansietat

–          Insomni o son excessiva

–          Irritabilitat

–          Pèrdua de l’interès o plaer al realitzar activitats quotidianes

–          Cansament

–          Sentiment de culpa

–          Baixa autoestima

–          Dificultat de concentració

–          Atacs de plors

Ara bé, si realment ens centrem en la forma de manifestar-se o amb les repercussions que pot tenir la depressió, podrem destacar quatre nivells de resposta o símptomes que dependran del nivell o estat de depressió de la persona. De tots els símptomes o repercussions que pot provocar la depressió principalment ens en centrarem en dos: l’afectació en l’estat d’ànim de la persona i l’afectació a nivell cognitiu.

Envers els símptomes que afecten a l’estat d’ànim de la persona cal dir que el més rellevant és la tristesa, encara que en ocasions és probable que apareguin d’altres com la irritabilitat, la sensació de sentir-se buit per dins o el nerviosisme. Tots aquests símptomes els solen patir aquelles persones que disposen d’un quadre depressiu molt intens.

Pel que fa a les repercussions que pot tenir la depressió a nivell cognitiu, principalment es caracteritzen per alteracions en la retenció en els processos de memòria, falta d’atenció i concentració i sobretot dificultats per retenir continguts que s’han transmès amb anterioritat. A més cal remarcar que aquest tipus de símptomes solen portar a un continu pensament negatiu, tant en sí mateix com en el seu entorn.

Així doncs, és important que davant aquests símptomes la persona afectada es sotmeti a un estudi i/o tractament psicològic per tal de posar remei a aquest tipus de trastorn, ja que es podot donar tant en adults com en els més joves. Així doncs, gràcies a un bon sistema d’avaluació, un bon diagnòstic i un bon tractament, des del Centre Neurona volem proporcionar el nostre ajut un cop de mà a totes aquelles persones que pateixen aquest tipus de trastorns o detecten algun indici de que podrien patir-ho per algun dels símptomes.

Tags: , , , , , ,

Trackback from your site.

Centre Neurona