icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

La discalcúlia

La discalcúlia és un trastorn del neurodesenvolupament específic de l’aprenentatge que es caracteritza per la dificultat d’adquirir habilitats aritmètiques en el procés d’aprenentatge bàsic de les matemàtiques, sense l’existència d’una causa que ho justifiqui. Has detectat en el teu fill/a algun símptoma que afecta la seva habilitat d’entendre i treballar els números? 

El terme discalcúlia es refereix específicament a la incapacitat de realitzar operacions matemàtiques o aritmètiques. No existeix una relació amb el nivell intel·lectual ni amb el mètode d’ensenyança utilitzat, i sí, amb altres tipus d’alteracions.

Cal dir que a vegades la discalcúlia s’acompanya d’altres trastorns com la dislèxia o el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).

La dificultat d’aprenentatge de les matemàtiques es detecta als primers cursos escolars quan el nen/a no aconsegueix escriure correctament els números ni realitzar sèries seqüencials. En cursos més avançats, la discalcúlia afecta al raonament de problemes matemàtics simples i a l’aplicació dels números en qualsevol matèria.

Parlem de la “ceguera” pels números quan els nens són incapaços de relacionar els números amb el món real i, no entenen, per exemple, que “cinc pomes” és el mateix nombre d’objectes que “cinc maduixes”.

discalculia_centreneuronaQuins són alguns dels símptomes de la discalcúlia?
  • Dificultat en memoritzar els números i recordar-los en l’ordre correcte (telèfons, adreces…)
  • Problemes per aprendre a comptar enrere.
  • No identificar els números amb claredat i equivocar-se en nomenar-los.
  • Confondre grafismes semblants (3 – 8) i símbols oposats (+, x).
  • Dificultat per entendre paraules relacionades amb les matemàtiques, com són “més gran que” i “menor que”.
  • Problemes per recordar i comprendre conceptes, fórmules o seqüències matemàtiques, com són les taules de multiplicar o els passos a seguir per fer una divisió.

Els números i els conceptes matemàtics s’apliquen a les activitats diàries i és per això que la discalcúlia pot generar també:

  • Problemes amb el sentit d’orientació; amb la dificultat de diferenciar la dreta de l’esquerre, complicacions a l’hora d’interpretar les direccions en un mapa o en reconèixer la distància entre dos punts.
  • Problemes per identificar el pas del temps; amb la dificultat d’interpretar les unitats horàries, és possible que no es pugui entendre l’hora.
  • Problemes per manejar els diners; amb la dificultat del càlcul mental, possibilitats de no poder calcular el canvi ni sumar el valor de les monedes.
  • Problemes per mesurar les quantitats; amb la dificultat d’identificar les mesures, és possible que no es pugui seguir una recepta de cuina.
Què podem fer?

És important tractar la discalcúlia des de ben petits, per evitar un retard educatiu significatiu i també el gran patiment dels nens i nenes amb aquest trastorn.

El sobre esforç dels més petits en aprendre i memoritzar conceptes matemàtics bàsics com les taules de multiplicar, els genera ansietat, pèrdua d’autoestima, dificultat en fer amics, rebuig, fracàs escolar…

Tot i que la discalcúlia és una condició cerebral que acompanya tota la vida, existeixen diferents eines i mesures compensatòries que faciliten l’aprenentatge, per evitar l’exclusió social i adaptar-se en el món real.

Des del Centre Neurona tractem la discalcúlia mitjançant la reeducació, que es determina a partir de l’avaluació neuropsicològica, per tal d’identificar els punts forts i dèbils de cada cas i descartar altres trastorns.

 

 

 

 

 

Centre Neurona