icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Els trastorns de la personalitat

Trastorn paranoide de la personalitat, trastorn antisocial, trastorn obsessiu-compulsiu… Segur que alguna vegada has sentit parlar d’algun tipus de trastorn de la personalitat. Saps què son? Sabries identificar els seus símptomes? Avui al nostre blog descobriràs tot el que hauries de saber sobre els trastorns de la personalitat!

Els trastorns de la personalitat es podrien definir com un conjunt d’anomalies que afecten a l’estat psicològic i emocional del pacient, que donen lloc a un malestar o deteriorament. Aquests trastorns es manifesten a través de patrons de conducta o determinats comportaments, pensaments i emocions que segueixen, normalment, algun tipus de patró.

A dia d’avui es desconeixen quines poden ser les causes que provoquen aquests trastorns de personalitat. Algunes investigacions han determinat que els factors genètics, la salut prèvia i els factors ambientals influeixen en gran mesura a la seva aparició.

És molt important conèixer aquests trastorns i saber distingir les diferències entre una personalitat sana o una personalitat que pateix algun trastorn. Els trastorns de la personalitat són quasi sempre presents en l’afectat, de forma que no són fruit d’un fet concret, sinó que els seus símptomes acompanyen sempre a qui els pateix. Generalment, provoca que les habilitats socials es vegin molt disminuïdes, fent que la persona no s’adapti correctament a moltes situacions.

Trastorn personalitatHi ha diversos tipus de trastorns de la personalitat, que presenten característiques molt diferents.

Per tal d’agrupar-los, l’Associació de Psiquiatria Americana, mitjançant el manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM-V) que utilitzem els psiquiatres i psicòlegs d’arreu, ha identificat tres grups principals, que resumim de la següent manera :

 

  • Grup A: Son els trastorns de personalitat en el que predomina un comportament estrany o excèntric. Les persones que pateixen aquest tipus de trastorn tenen una conducta anormal respecte la relació amb altres persones causada per paranoia. Sovint sospiten de tothom, s’aïllen socialment i poden fer servir un llenguatge estrany.
  • Grup B: Predomina una personalitat dramàtica, emocional o erràtica. Aquests trastorns es manifesten quan l’afectat viola repetidament les normes socials, és impulsiu amb els seus actes i experimenta unes emocions exagerades.
  • Grup C: Solen ser persones ansioses o temoroses i de vegades rígides. Els afectats per aquest trastorn mostren temor davant determinades situacions. La necessitat de controlar la situació i la por a socialitzar-se són dos dels elements que més els caracteritzen.

La intervenció davant d’aquests trastorns, es fa concretament des de l’àmbit de la psicologia clínica, adreçada a la persona que pateix d’un trastorn de personalitat, però també al seu entorn més immediat com son la família, companys, parella, etc. Gràcies a les diferents tècniques d’anàlisi, orientació i intervenció de la psicologia clínica és més senzill pel pacient poder superar qualsevol tipus de problema.

Per això a Centre Neurona tenim un equip especialitzat en trastorns psicològics i afeccions emocionals, altament qualificat per tractar aquest tipus de malalties de la salut mental. Contacta amb nosaltres i farem un estudi detallat del teu cas.

 

Trackback from your site.

Centre Neurona