icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Pautes a seguir davant els trastorns de conducta

Els trastorns de conducta es podrien definir com un seguit de comportaments, amb diferents maneres d’actuar, que presenten uns trets comuns:

  • Actes en contra de les normes socials establertes mitjançant un comportament irresponsable, transgressor i, fins i tot, agressiu.
  • Convertir-se en una molèstia pels altres.

A l’hora de delimitar els nens i adolescents que pateixen aquests trastorns, és adequat esmentar quin és, majoritàriament, el motiu principal pel qual es produeixen aquestes alteracions.

En el cas dels nois, una de les causes primordial és la desvalorització de la mateixa imatge, i en el cas de les noies, aquests trastorns acostumen a ser fruit de la falta d’afecte i reconeixement.

Un cop definit el concepte de “trastorns de conducta” més detalladament, a continuació marquem algunes pautes que poden ser de gran utilitat:

  1. En primer lloc, és important observar i intentar posar-se a la pell de l’infant o adolescent i entendre quina pot ser la causa de l’alteració de la conducta.
  2. En segon lloc, hem de tractar d’evitar, de la millor forma possible, que se sentin discriminats o rebutjats per la seva actuació.
  3. En aquest punt també cal que tinguem en compte el patiment que provoca aquest trastorn, així com el seu procés evolutiu.
  4. Per últim, caldrà contextualitzar una avaluació i intervenció psicopedagògica.

Tot i que en el post d’avui ens centrem en els trastorns de conducta des d’una vessant molt àmplia i genèrica, s’ha de tenir en compte que cada cas és un món a part i, per tant, que caldrà estudiar en profunditat tots els aspectes característics del nen o adolescent en qüestió.

Si us agradaria ampliar la informació d’aquest tema o voleu conèixer la metodologia de treball de Centre Neurona, podeu consultar la nostra pàgina web.

Tags: , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Centre Neurona