icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Posts Tagged ‘adolescents’

Què és el TDAH?

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i/o Hiperactivitat, més conegut habitualment per les sigles TDAH, és un trastorn de caràcter neurobiològic que acostuma a presentar-se durant la infància i que principalment es caracteritza per dificultar la concentració i atenció dels nens, així com causar hiperactivitat o problemes per tenir paciència.

Continue Reading

Separació dels pares: afectació anímica i repercussions en els nens i adolescents

La separació o divorci d’una parella o matrimoni sempre produeix unes conseqüències en els fills, siguin immediates, a mig o llarg termini. Aquestes conseqüències variaran i aniran en funció de l’edat dels fills, ja que ha estat comprovat que com més petits són els nens, més gran és l’impacte de la ruptura.

Tot i que en un tema tan delicat i complex com aquest no es pot generalitzar, intentarem fer un recull de les reaccions més comunes i habituals dels fills de pares separats, en funció de la seva edat:

Continue Reading

Pautes a seguir davant els trastorns de conducta

Els trastorns de conducta es podrien definir com un seguit de comportaments, amb diferents maneres d’actuar, que presenten uns trets comuns:

  • Actes en contra de les normes socials establertes mitjançant un comportament irresponsable, transgressor i, fins i tot, agressiu.
  • Convertir-se en una molèstia pels altres.

A l’hora de delimitar els nens i adolescents que pateixen aquests trastorns, és adequat esmentar quin és, majoritàriament, el motiu principal pel qual es produeixen aquestes alteracions.

Continue Reading
Centre Neurona