icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Què és el TDAH?

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i/o Hiperactivitat, més conegut habitualment per les sigles TDAH, és un trastorn de caràcter neurobiològic que acostuma a presentar-se durant la infància i que principalment es caracteritza per dificultar la concentració i atenció dels nens, així com causar hiperactivitat o problemes per tenir paciència.

La veritat és que els símptomes del TDAH són independents els uns als altres, de manera que cada nen presentarà uns símptomes concrets i amb uns graus d’intensitat específics, i fins i tot, és possible que un nen només manifesti un dels símptomes del trastorn.

Hi ha una gran varietat de símptomes que són característics d’aquest trastorn que, en la majoria de casos, semblen comuns i habituals en els nens i adolescents, però que a mesura que passen els dies, s’accentuen i augmenten.

A continuació exposarem alguns d’aquests símptomes típics del TDAH:

  • Fàcil distracció
  • Dificultat a l’hora de seguir instruccions
  • Somiar despert
  • Dificultat a l’hora de finalitzar feines
  • Perdre coses i objectes amb freqüència
  • Inquietud
  • Parlar sense parar
  • Impaciència
  • Tocar-ho tot i jugar amb tot
  • Dificultat per controlar les emocions

De totes maneres, el procés per identificar si un nen o adolescent presenta TDAH no és fàcil, ja que requereix el seu temps. No existeix una prova concreta per identificar si un nen té o no TDAH, sinó que és necessari una constant observació del comportament i manera de fer del nen o adolescent, ja que moltes vegades, els símptomes es poden assemblar molt als d’altres problemes.

A més, no només els nens i adolescents són els possibles afectats per aquest trastorn, sinó que també hi ha una gran quantitat d’adults que presenten aquest problema i segurament molts d’ells ho desconeixen. El TDAH en els adults pot causar dificultat en l’organització, en la puntualitat, així com en la conservació d’un treball al llarg del temps. Doncs, la descoberta del TDAH en molts adults pot representar un gran alliberament pel simple fet de poder saber que els seus problemes tenen solució i millora.

Tot i això, s’ha de deixar clar que el TDAH, sigui en nens, adolescents o adults, és possible de diagnosticar i tractar, sempre de la mà dels metges i especialistes que poden ajudar en la seva millora. Així, des de Centre Neurona us oferim la possibilitat de contactar amb nosaltres si és que us trobeu en un cas similar al descrit en aquesta publicació i us agradaria sol·licitar ajuda.

 

 

Tags: , , , , , ,

Trackback from your site.

Centre Neurona