icones-xxss-20 icones-xxss-21 icones-xxss-22

Separació dels pares: afectació anímica i repercussions en els nens i adolescents

La separació o divorci d’una parella o matrimoni sempre produeix unes conseqüències en els fills, siguin immediates, a mig o llarg termini. Aquestes conseqüències variaran i aniran en funció de l’edat dels fills, ja que ha estat comprovat que com més petits són els nens, més gran és l’impacte de la ruptura.

Tot i que en un tema tan delicat i complex com aquest no es pot generalitzar, intentarem fer un recull de les reaccions més comunes i habituals dels fills de pares separats, en funció de la seva edat:

 Nens de 2 a 6 anys

En els infants, és habitual detectar certs comportaments infantils, així com una constant necessitat de cridar l’atenció dels que l’envolten. A això, normalment s’hi suma una forta vinculació amb la mare, demanant així un afecte constant.

 Nens de 7 a 12 anys

Com que estem parlant d’una edat en què els nens ja tenen més recursos per expressar-se, habitualment els nens entre 7 i 12 anys tenen més facilitat per explicar com se senten. A part d’això, aquests nens també poden presentar els símptomes exposats en l’anterior franja d’edat, així com conductes de manipulació i recriminació, sentiments de culpa, agressivitat, empitjorament del rendiment escolar, etc.

 Adolescència

Aquesta és una etapa complicada, ja que aquests joves acostumen a augmentar diferents conductes de risc (alcohol, drogues…). La situació en què es troben, moltes vegades provoca que es vinculin incondicionalment a la parella, al mateix temps que els és difícil i complicat poder mantenir una relació estable i equilibrada. Observem, de vegades, resultats acadèmics baixos o abandonament del estudis, i altres alteracions com són la baixa autoestima, un predomini d’impulsivitat, etc.

Si tu o algú del teu voltant pateix algun d’aquests símptomes i creus que necessitaria un cop de mà, no dubtis en posar-te en contacte amb Centre Neurona, des d’on buscarem solució a l’alteració que provoca el malestar emocional, els trastorns de conducta i les dificultats associades.

Tags: , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Centre Neurona